กิจกรรมบริจาคโลหิต รับชั่วโมงกิจกรรมด้านกิจกรรมเพื่อสังคม