ตารางสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

– อาจารย์/ บุคลากร เรียกดู ตารางสอบ/ คำสั่งกรรมการคุมสอบ  http://www.eng.ku.ac.th/engexam – นิสิต เรียกดู ตารางสอบ/ ตารางห้องสอบ http://www.eng.ku.ac.th/studentexam

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

รับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดประกาศ ระบบรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ click

Read more