ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

Tag: ตู้ความดันบวก

คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 4 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมต้านภัยโควิด-19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สนับสนุนให้อาจารย์นำความรู้ด้านวิศวกรรมพัฒนาและผลิตนว

Read More »

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน สร้างตู้ความดันบวก ให้ รพ.ภูมิพลฯ

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน สร้างตู้ความดันบวก ให้ รพ.ภูมิพลฯ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 รศ.ดร.พีรยุทธ์

Read More »

คณะวิศวฯ มก. มอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจ COVID-19 ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และ รพ.สนาม ธรรมศาสตร์

คณะวิศวฯ มก. มอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจ COVID-19  ให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช และ รพ.สนาม ธรรมศาสตร์ เมื่อ

Read More »

ตู้ความดันบวก ผลงานทีมอาจารย์วิศวฯ มก. ใช้งานจริงในโรงพยาบาล ป้องกันโควิด-19 ทั้งผู้ใช้-ผู้เข้าตรวจ

     ตู้ความดันบวก ผลงานทีมอาจารย์วิศวฯ มก.                ใช้งานจริงในโรงพยาบาล ป้องกันโควิด-19 ทั้

Read More »

คณะวิศวฯ-สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบ Face Shield และตู้ความดันบวก ให้แก่ทีมแพทย์ รพ.ศิริราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลิต Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น พร้อมตู้ความดันบวก 5 ตู้ รวมมูลค่า 9.7 แสนบ

Read More »

ตู้ความดันบวก ใช้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ระลอกใหม่ ผลงานทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

บทความล่าสุด: