ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิศวฯ จัดอบรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรมนิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)นิสิตวิศวฯ ทีม SEAPUP ทำผลงานติด Top Ten ระดับโลก การแข่งขันยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ROBOSUB 2022สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี[ อาจารย์คณะวิศวฯ มก. ได้รับรางวัล เมธีวิจัยอาวุโส วช.ประจำปี 2564 ]ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิศวฯ มก.ดีเด่น ประจำปี 2565นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย MatSciKU Awards ประจำปี 2565

ตู้ความดันบวก ใช้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ระลอกใหม่ ผลงานทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาตู้ความดันบวก โดยติดตั้งใช้งาน ณ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 5 ตู้ รวมทั้งจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี อีก 1 ตู้ เพื่อให้แพทย์ได้ใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

การใช้งานตู้ความดันบวกดังกล่าว ทำให้แพทย์สามารถตรวจผู้ป่วยได้ 20-30 คน/ชั่วโมง/ตู้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับการตรวจอีกด้วย โดยในช่วงปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งมอบตู้ตรวจความดันบวก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งก่อนเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยผลการใช้งานเป็นที่พอใจของแพทย์เป็นอย่างมาก และทีมผู้พัฒนายังคงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทีมอาจารย์ผู้พัฒนาตู้ความดันบวก ได้แก่ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

#วิศวฯห่วงใย

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่