ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startup

ตู้ความดันบวก ใช้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ระลอกใหม่ ผลงานทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาตู้ความดันบวก โดยติดตั้งใช้งาน ณ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 5 ตู้ รวมทั้งจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี อีก 1 ตู้ เพื่อให้แพทย์ได้ใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

การใช้งานตู้ความดันบวกดังกล่าว ทำให้แพทย์สามารถตรวจผู้ป่วยได้ 20-30 คน/ชั่วโมง/ตู้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับการตรวจอีกด้วย โดยในช่วงปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งมอบตู้ตรวจความดันบวก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งก่อนเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยผลการใช้งานเป็นที่พอใจของแพทย์เป็นอย่างมาก และทีมผู้พัฒนายังคงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทีมอาจารย์ผู้พัฒนาตู้ความดันบวก ได้แก่ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

#วิศวฯห่วงใย

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่