ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

ตู้ความดันบวก ใช้ตรวจคัดกรอง COVID-19 ระลอกใหม่ ผลงานทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในสถานการณ์การเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ทีมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาตู้ความดันบวก โดยติดตั้งใช้งาน ณ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 5 ตู้ รวมทั้งจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี อีก 1 ตู้ เพื่อให้แพทย์ได้ใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

การใช้งานตู้ความดันบวกดังกล่าว ทำให้แพทย์สามารถตรวจผู้ป่วยได้ 20-30 คน/ชั่วโมง/ตู้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ยังสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับการตรวจอีกด้วย โดยในช่วงปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ส่งมอบตู้ตรวจความดันบวก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งก่อนเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยผลการใช้งานเป็นที่พอใจของแพทย์เป็นอย่างมาก และทีมผู้พัฒนายังคงพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทีมอาจารย์ผู้พัฒนาตู้ความดันบวก ได้แก่ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ และ ผศ.ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

#วิศวฯห่วงใย

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่