ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

Tag: ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

คณะวิศวฯ มก. จับมือ กทม. – บช.น. พัฒนาระบบอัจฉริยะ ITS แก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง

คณะวิศวฯ มก. จับมือ กทม. – บช.น. พัฒนาระบบอัจฉริยะ ITS แก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง                     

Read More »

โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ฯ

23 พฤศจิกายน 2562 อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นวิทยากรเปิดโล

Read More »

วิศวฯ จัดอบรมให้ชุมชน “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เป็นวิทยากร และหัวหน้าโครงการฯ โคร

Read More »

อาจารย์วิศวฯ คิดค้น พัฒนา หุ่นยนต์จัดการงานด้านการเกษตรแบบครบวงจรตัวแรกของโลก

  จากการเล็งเห็นถึง ปัญหาของเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานภาคเกษตรลดลง เนื่องจาก คนรุ่นใหม่สนใจท

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า มก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ

Read More »

อาจารย์ นักวิจัยวิศวฯ มก. พัฒนารถหย่อนกล้าแบบประณีตและเครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และนายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ อาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำควา

Read More »

บทความล่าสุด:

แท็ก
Best Paper Award COVID-19 Face Shield Job Fair MOU SKUBA คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลงานวิจัย ดูงาน ตู้ความดันบวก ถวายพระพร ทุนการศึกษา นวัตกรรม น้องนนทรี ประชุม ปัญญา ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบคอมพิวเตอร์ รางวัล วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ศิริราช ศึกษาดูงาน สถาปนา สัมมนา สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หุ่นยนต์ ห้องความดันลบ อากาศยานไร้คนขับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เยี่ยมชม โควิด-19 ไวไว