ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

Tag: ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

คณะวิศวฯ มก. จับมือ กทม. – บช.น. พัฒนาระบบอัจฉริยะ ITS แก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง

คณะวิศวฯ มก. จับมือ กทม. – บช.น. พัฒนาระบบอัจฉริยะ ITS แก้ปัญหาการจราจรและขนส่ง                     

Read More »

โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ฯ

23 พฤศจิกายน 2562 อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นวิทยากรเปิดโล

Read More »

วิศวฯ จัดอบรมให้ชุมชน “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เป็นวิทยากร และหัวหน้าโครงการฯ โคร

Read More »

อาจารย์วิศวฯ คิดค้น พัฒนา หุ่นยนต์จัดการงานด้านการเกษตรแบบครบวงจรตัวแรกของโลก

  จากการเล็งเห็นถึง ปัญหาของเกษตรกรไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานภาคเกษตรลดลง เนื่องจาก คนรุ่นใหม่สนใจท

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า มก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ

Read More »

อาจารย์ นักวิจัยวิศวฯ มก. พัฒนารถหย่อนกล้าแบบประณีตและเครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และนายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ อาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำควา

Read More »

บทความล่าสุด:

แท็ก
Best Paper Award COVID-19 Face Shield Job Fair MOU SKUBA คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลงานวิจัย ดูงาน ตู้ความดันบวก ถวายพระพร ทุนการศึกษา นวัตกรรม น้องนนทรี ประชุม ปัญญา ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบคอมพิวเตอร์ รางวัล วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา ศิริราช ศึกษาดูงาน สถาปนา สัมมนา สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หุ่นยนต์ อ.นนทวัฒน์ อวยพร อากาศยานไร้คนขับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เยี่ยมชม โควิด-19 ไวไว