ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า มก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยได้รับเกียรติจากนายลักษณ์ วจนานวัชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ และมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานให้การต้อนรับ

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง เกษตรอัจฉริยะพร้อมหรือยังสำหรับการเกษตรไทย มุมมอง และประสบการณ์จากการทำเกษตรอัจฉริยะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญวิจัย และการบรรยายพิเศษเรื่อง หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะสำหรับการเกษตรไทย โดยอาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. การจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากร มก. นักวิจัยกรมวิชาการเกษตร และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่