ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่า มก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) โดยได้รับเกียรติจากนายลักษณ์ วจนานวัชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ และมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานให้การต้อนรับ

ภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง เกษตรอัจฉริยะพร้อมหรือยังสำหรับการเกษตรไทย มุมมอง และประสบการณ์จากการทำเกษตรอัจฉริยะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญวิจัย และการบรรยายพิเศษเรื่อง หุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะสำหรับการเกษตรไทย โดยอาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. การจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร บุคลากร มก. นักวิจัยกรมวิชาการเกษตร และผู้สนใจที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่