ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

วิศวฯ จัดอบรมให้ชุมชน “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เป็นวิทยากร และหัวหน้าโครงการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวปลอดสาร
ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร  ในวันที่ 26-27 ก.ย.2562  โดยจัดอบรมในหัวข้อ “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.พิจิตร และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ได้สาธิต รถหย่อนกล้า I-KIAM KU เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวปลอดสาร ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตรและได้สาธิต การใช้ Drone วิเคราะห์ภาพพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อสร้างระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการผลิตข้าวคุณภาพ และสาธิตการหว่านข้าวจาก Drone โดยบริษัท เอสจี โรโบติกส์ จำกัด

ชมผลงานที่เกี่ยวข้อง

-ฟาร์มสุข EP. 2.2 เครื่องหย่อนกล้าข้าว I-Kiam KU

-รถหย่อนกล้าอัติโนมัติ (หุ่นยนต์เกษตรอินทรีย์เครื่องแรกของโลก @สวนสายศร)

-หุ่นยนต์อารักขาพืช 

-หุ่นยนต์อารักขาพืช วิ่งบนสลิง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่