ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่คณะวิศวฯ จัดอบรม Service Blueprint and Lean Management

วิศวฯ จัดอบรมให้ชุมชน “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เป็นวิทยากร และหัวหน้าโครงการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวปลอดสาร
ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร  ในวันที่ 26-27 ก.ย.2562  โดยจัดอบรมในหัวข้อ “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.พิจิตร และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ได้สาธิต รถหย่อนกล้า I-KIAM KU เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวปลอดสาร ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตรและได้สาธิต การใช้ Drone วิเคราะห์ภาพพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อสร้างระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการผลิตข้าวคุณภาพ และสาธิตการหว่านข้าวจาก Drone โดยบริษัท เอสจี โรโบติกส์ จำกัด

ชมผลงานที่เกี่ยวข้อง

-ฟาร์มสุข EP. 2.2 เครื่องหย่อนกล้าข้าว I-Kiam KU

-รถหย่อนกล้าอัติโนมัติ (หุ่นยนต์เกษตรอินทรีย์เครื่องแรกของโลก @สวนสายศร)

-หุ่นยนต์อารักขาพืช 

-หุ่นยนต์อารักขาพืช วิ่งบนสลิง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่