ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

วิศวฯ จัดอบรมให้ชุมชน “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เป็นวิทยากร และหัวหน้าโครงการฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวปลอดสาร
ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร  ในวันที่ 26-27 ก.ย.2562  โดยจัดอบรมในหัวข้อ “เกษตรแม่นยำนำพาเกษตรกรไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.พิจิตร และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ได้สาธิต รถหย่อนกล้า I-KIAM KU เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวปลอดสาร ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตรและได้สาธิต การใช้ Drone วิเคราะห์ภาพพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อสร้างระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการผลิตข้าวคุณภาพ และสาธิตการหว่านข้าวจาก Drone โดยบริษัท เอสจี โรโบติกส์ จำกัด

ชมผลงานที่เกี่ยวข้อง

-ฟาร์มสุข EP. 2.2 เครื่องหย่อนกล้าข้าว I-Kiam KU

-รถหย่อนกล้าอัติโนมัติ (หุ่นยนต์เกษตรอินทรีย์เครื่องแรกของโลก @สวนสายศร)

-หุ่นยนต์อารักขาพืช 

-หุ่นยนต์อารักขาพืช วิ่งบนสลิง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่