ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

อาจารย์ นักวิจัยวิศวฯ มก. พัฒนารถหย่อนกล้าแบบประณีตและเครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และนายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ อาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำความรู้ด้านวิศวกรรมพัฒนารถหย่อนกล้าเพื่อการปลูกข้าวแบบประณีต และ

เครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าว ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ประหยัดปุ๋ย และยังเพิ่มผลผลิตข้าว ตลอดจนลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยจากการลด

การใช้ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช นอกจากจะลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแล้วยังสามารถส่งออกรถหย่อนกล้าที่พัฒนาขึ้นไปยังประเทศผู้ปลูกข้าวได้ทั่วโลกอีกด้วย

อาจารย์ปัญญาเล่าให้ฟังถึงรถหย่อนกล้าที่ได้พัฒนาขึ้นว่า“รถหย่อนกล้าต้นข้าวที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ชื่อรุ่นคุณเคี่ยม คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ สมรรถนะการเคลื่อนที่ในนาดีที่สุด เนื่องจากในการกระจายน้ำหนักเหมาะสมเพราะตำแหน่งคนขับอยู่หลังเพลาล้อ และยังทำให้ตัวรถมีความยาวที่เหมาะสม ล้อเหล็กด้านหน้าและสกีด้านหลังที่ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสมและลงตัว โดยน้ำหนักกดเพลาล้อเหล็ก ที่เหมาะสมทำให้ล้อเหล็กมีแรงฉุดลากพอดีและล้อเหล็กไม่จมลึกเกินไป เป็นรถที่เกิดรอยล้อน้อยที่สุด เพราะการใช้ล้อเหล็กกับสกีโดยล้อเหล็กด้านหน้าจะแหวกดินเลนแล้ว ดินเลนจะกลบกลับที่เดิมได้ด้วยการลากท่อลบรอยล้อ ต่างจากล้อยางที่จะแหวกร่องขนาดใหญ่ ส่วนสกีด้านหลังมีความกว้างเพียง 6.3 เซนติเมตร เมื่อลากผ่านเลนไปแล้วเลนส่วนใหญ่จะไหลกลับมากลบร่องสกีเอง เป็นรถที่ทำให้เกิดคลื่นน้ำน้อยที่สุด เพราะใช้ล้อเหล็กกับสกีมีความโปร่งทำให้รบกวนคลื่นน้ำน้อย และกลไกการควบคุมบังคับเรียบง่าย แข็งแรงทนทาน ต้นทุนต่ำ หัดขับให้เป็นง่ายใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง มีระบบล้อยางพับเก็บได้สำหรับวิ่งบนถนน ประหยัดน้ำมัน บำรุงรักษาง่าย หาอะไหล่ง่ายและราคาถูก

ภายหลังจากได้พัฒนารถหย่อนกล้า รุ่นคุณเคี่ยม 3 แล้ว อาจารย์ปัญญาและนายธนัตถ์ได้พัฒนาเครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 เพื่อให้เป็นชุดอุปกรณ์ในระบบเครื่องหย่อนกล้า โดย

มีจุดเด่น คือมีอัตราการทำงานสูงถึง 700 ถาดต่อชั่วโมง แต่ใช้แรงงาน คนเพียง 3 คน ทำงานได้ต่อเนื่องและประหยัดเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากใช้เพียง 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งถาดเพาะกล้าอัตโนมัติสามารถโรยดิน

และเมล็ดได้สม่ำเสมอและให้คุณภาพการเพาะที่ดี ต้นกล้าที่เพาะได้

มีความสม่ำเสมอและสมบูรณ์

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถหย่อนกล้าแบบประณีตและเครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ ได้ที่ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา โทร. 08-1927-0098

รถคุณเคี่ยม 1 คนขับอยู่บนตำแหน่งคอแต่ส่วนหัวหักเลี้ยว ซึ่งเป็นวิธีการทั่วๆ ไป ซึ่งมีผู้อื่นทำอยู่แล้วทำให้ระบบการควบคุมซับซ้อน และตัวรถมีความยาว

รถคุณเคี่ยม 2 คนขับอยู่บนตำแหน่งเพลาล้อ ตัวรถสั้นแต่น้ำหนักลงล้อหน้ามากเกินไปและระบบควบคุมยังซับซ้อนอยู่

รถคุณเคี่ยม 3 มีการปรับปรุงจนสามารถผลิตออกมาใช้งานได้ 10 คัน ทำนาในฤดูกาลเดียวได้ ครบ 3,000 ไร่

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่