ประกาศรับสมัครงานบริษัท นิปปอน แพคโทส (ไทยแลนด์) จำกัด

                บริษัท นิปปอน แพคโทส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทเอเจนซี่ทำงานเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กล่องกระดาษจั่วปัง (rigid box) กล่องกระดาษไดคัท กล่องพลาสติกหุ้มหนัง ถาดพลาสติกและงานเยื่อกระดาษขึ้นรูป (Pulp mold) โดยทางบริษัทจะดำเนินการพัฒนาแพคเกจจิ้งและควบคุมคุณภาพให้ลูกค้า                 ในปีหน้านี้ทางบริษัทฯมีโปรเจคหลากหลายที่พัฒนาร่วมกับลูกค้าและต้องการรับสมัครทีมงานสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้า โดยทางเรากำลังมองหาทีมงานที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                 คุณสมบัติ                 เพศ: ไม่จำกัด                 อายุ:

Read more

ทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 (KUCSI 2021)

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเข้ารับทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2564 (KUCSI 2021) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://qrgo.page.link/jDwQu หรือ โทร. 02-942-8858  

Read more

ข้อมูลสารสนเทศ

  ข้อมูลบุคลากร  งบพัฒนาบุคลากรและทุนพัฒนาอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน งบแสดงผลการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ผลงานตีพิมพ์ รางวัล รายงานขอใช้ยานพาหนะ เกณฑ์คะแนนรับเข้า จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวนบัณฑิต ทุนการศึกษา ทุนฝึกงาน/สหกิจศึกษา    

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน นำสำเนาบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิต ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563  *สำหรับนิสิตที่ได้ทุนที่ 1-3 (ทุน รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์/ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E38/นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E45 คุณอุพนธ์ สินธุวาลัย)  ขอให้มาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิตในวันที่ 1 ตุลาคม

Read more

ทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา 1. ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก 2. ใบรายงานคะแนน Transcript ขอออนไลน์จากเว็บไซต์ http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งใบสมัครที่ภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563  

Read more

ทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา 1. ใบสมัครทุนการศึกษา คลิก 2. ใบรายงานคะแนน Transcript ขอออนไลน์จากเว็บไซต์ http://registrar.ku.ac.th/onlinedoc ส่งใบสมัครที่ภาควิชาต้นสังกัด ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  

Read more