ประกาศผลการแยกสังกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา นิสิตกลุ่มบางเขน ประกาศแยกสังกัดสาขาวิชา โควตานักกีฬา คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

Read more

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตที่ยังไม่มีต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชา  เกณฑ์การแยกสาขา  กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา ฉบับใหม่

Read more

การแยกสังกัดสาขาวิชานิสิตกลุ่มบางเขน ประจำปีการศึกษา 2561

>> ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชา >> หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชา >> กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา

Read more

ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

นิสิตที่ส่งใบขอจบการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2562 หากไม่พบรายชื่อ ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยทะเบียน(พี่สุชาดา) ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562  มิฉะนั้นทางคณะฯ จะยืนยันรายชื่อการส่งใบขอจบการศึกษาตามประกาศ นิสิตที่ทำใบคำร้องเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน จาก

Read more