ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เลื่อนรับปริญญา/ขอเข้ารับปริญญา/ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว

ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1. ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก 2. ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (สำหรับนิสิตที่ทำเรื่องขอเลื่อนจากปีที่แล้ว) คลิก 3. ใบคำร้อง ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว/ขอเข้ารับในสมณเพศ คลิก

Read more

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขัดสนจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคน มารายงานตัว ณ ห้อง 3201คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

Read more