Previous
Next

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ประกวดราคาาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »
1,931,938 Views
ข้ามไปยังทูลบาร์