ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (ตั้งบูธด้านล่างอาคารชูชาติ กำภู)

สมัครงานหรือสอบถามการฝึกงาน วันที่ 8 พ.ย.2560 เวลา 10.00-14.00 น. ด้านล่างอาคารชูชาติกำภู

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอให้นิสิตนำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิต ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนขัดสนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2560

**ขอให้นิสิตนำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่หน่วยกิจการนิสิต ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560**

Read more