ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

Tag: หุ่นยนต์

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2021 Smart Agricultural Robot Contest 2021

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ปัญญา เหล่า

Read More »

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า พัฒนาหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19

   อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า พัฒนาหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรั

Read More »

หุ่นยนต์สร้างงานศิลปะภาพวาด ผลงานอาจารย์ นิสิต วิศวฯ มก. คว้าที่ 2 จาก 38 ทีมทั่วโลก

หุ่นยนต์สร้างงานศิลปะภาพวาด ผลงานอาจารย์ นิสิต วิศวฯ มก. คว้าที่ 2 จาก 38 ทีม ทั่วโลก ในการประกวด Ro

Read More »

หุ่นยนต์ SKUBA@HOME

หุ่นยนต์ SKUBA@HOME ลักษณะการทำงานโดยทั่วไปของหุ่นยนต์ SKUBA@HOME คือ หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน

Read More »

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า คิดค้นระบบควบคุมแรงสัมผัสอัจฉริยะ ช่วยในการทำงานของคนและหุ่นยนต์

นอกเหนือจากหุ่นยนต์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีหุ่นยนต์อีกประเภทหนึ่งที่ในอนาคตมีแนวโน้มความต้องกา

Read More »

บทความล่าสุด: