ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

Tag: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

[คณะวิศวฯ – SIT ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ KU-SIT g-PBL Program สนับสนุนนิสิต-นักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน ร่วมทำวิจัยนวัตกรรมทางวัสดุ]

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Department of Materials S

Read More »

คณะวิศวฯ จับมือ 4 บริษัท ร่วมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และ

Read More »

คณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ

คณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้

Read More »

นิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา ในงานมหกรรมง

Read More »

ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Memorandum of Ag

Read More »

ทีมอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านการก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Responsible Construction Tech / Public Utility / Infrastructure)

ทีมอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านการก่อสร้างและส

Read More »

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัล Outstanding Poster Award การประชุมนานาชาติ ICTA 2013

          นายเจตนุพงศ์ พาโลมัส  นิสิตชั้นปีที่ 4   ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัล Outstanding Poster

Read More »

บทความล่าสุด: