ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

Tag: ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Invent

Read More »

[คณะวิศวฯ – SIT ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ KU-SIT g-PBL Program สนับสนุนนิสิต-นักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน ร่วมทำวิจัยนวัตกรรมทางวัสดุ]

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Department of Materials S

Read More »

คณะวิศวฯ จับมือ 4 บริษัท ร่วมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา และ

Read More »

คณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ

คณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้

Read More »

นิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา ในงานมหกรรมง

Read More »

ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Memorandum of Ag

Read More »

ทีมอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านการก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Responsible Construction Tech / Public Utility / Infrastructure)

ทีมอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาเทคโนโลยี-นวัตกรรมด้านการก่อสร้างและส

Read More »

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัล Outstanding Poster Award การประชุมนานาชาติ ICTA 2013

          นายเจตนุพงศ์ พาโลมัส  นิสิตชั้นปีที่ 4   ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัล Outstanding Poster

Read More »

บทความล่าสุด: