ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

นิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัย แห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)  จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โดยนิสิตผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

  • นางสาวพรรษจิรา มานูญวงศ์
    • ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการเขียนข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 และรางวัลเหรียญทองแดง การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จากผลงานเรื่อง  “การปรับปรุงประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพและสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของวัสดุผสมซีเมนต์เชิงประกอบด้วยสารอลูมิเนียม-สังกะสี” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ จากบริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

  • นางสาวกัญญารัตน์ มูลมณี
    • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 จากผลงานเรื่อง “อิทธิพลของการบ่มด้วยแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบซีเมนต์”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม      และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ จากบริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

*****************************************************

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่