ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

Tag: นวัตกรรม

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่

ทีมนิสิตคณะวิศว ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอแนวคิด “Innovation for New Normal” – นวัตกรรมเพื่อการดำเนิ

Read More »

คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศ

Read More »

อาจารย์และนิสิตคณะ ได้รับรางวัลนวัตกรรม ม.เกษตรศาสตร์

อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ส

Read More »

โครงการต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรชาวนาผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ฯ

23 พฤศจิกายน 2562 อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นวิทยากรเปิดโล

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Read More »

อาจารย์วิศวฯ คิดเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดขนาดพกพา ผลิตไฟฟ้าได้ เหมาะกับหน่วยกู้ภัย/นักสำรวจ

ในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไป ให้บริการไม่ถึงนั้น สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง

Read More »

นิสิตวิศวฯ การบินฯ รับทุนสนับสนุนงานนวัตกรรม

นายณัฐพงษ์  วรินทร์ นายเทพทัต  พันธุฟัก และนายภานุกร  แซ่ตัน นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ พร้อ

Read More »

ประกวดนวัตกรรม มก.

อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาล

Read More »

บทความล่าสุด:

แท็ก
Best Paper Award COVID-19 Face Shield Job Fair MOU SKUBA คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลงานวิจัย ดูงาน ตู้ความดันบวก ถวายพระพร ทุนการศึกษา นวัตกรรม น้องนนทรี ประชุม ปัญญา ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบคอมพิวเตอร์ รางวัล วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ศิริราช ศึกษาดูงาน สถาปนา สัมมนา สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หุ่นยนต์ ห้องความดันลบ อากาศยานไร้คนขับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เยี่ยมชม โควิด-19 ไวไว