ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ผลงานที่ร่วมแสดง คือ
.
1. ผลงานการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อการสำรวจระยะไกลและการเกษตรอัจฉริยะ ผลงานของ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
2. ผลงานเครื่องตากปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ ผลงานของ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ผลงานเว็บไซต์ Innovation Convergence แหล่งรวมผลงานนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. www.innovation.eng.ku.ac.th ผลงานของ นายอนิวัฒน์ พุดโมต นายพิชญา จำเริญจรัสวิทย์ และ น.ส.สหพร แบบประดับ สำนักงานเลขานุการ

 

(ที่มา: หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการและวิจัย)

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่