ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ผลงานที่ร่วมแสดง คือ
.
1. ผลงานการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อการสำรวจระยะไกลและการเกษตรอัจฉริยะ ผลงานของ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
2. ผลงานเครื่องตากปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ ผลงานของ ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. ผลงานเว็บไซต์ Innovation Convergence แหล่งรวมผลงานนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. www.innovation.eng.ku.ac.th ผลงานของ นายอนิวัฒน์ พุดโมต นายพิชญา จำเริญจรัสวิทย์ และ น.ส.สหพร แบบประดับ สำนักงานเลขานุการ

 

(ที่มา: หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการและวิจัย)

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่