ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

Tag: ทุนการศึกษา

คณะวิศวฯ MOU ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ร่วมมือด้านวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ผู้แทนคณ

Read More »

คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษาจาก บ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จก.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศา

Read More »

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

วันนี้ (26 สิงหาคม 2564)  รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาแก่นิส

Read More »

นิสิตวิศวฯ รับทุนการศึกษา บจม.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล

อาจารย์ ดร.ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำ นายศุภณัฐ พฤกษ์สุนทร นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่

Read More »

นิสิตวิศวฯ รับทุนการศึกษา บจม.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล

อาจารย์ ดร.ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำ นายศุภณัฐ พฤกษ์สุนทร นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่

Read More »

นิสิตวิศวฯ รับทุนเรียนดี บมจ.บางจากปิโตรเลียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

บทความล่าสุด: