ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

Tag: ทุนการศึกษา

คณะวิศวฯ MOU ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ร่วมมือด้านวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ผู้แทนคณ

Read More »

คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษาจาก บ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จก.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศา

Read More »

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

วันนี้ (26 สิงหาคม 2564)  รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาแก่นิส

Read More »

นิสิตวิศวฯ รับทุนการศึกษา บจม.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล

อาจารย์ ดร.ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำ นายศุภณัฐ พฤกษ์สุนทร นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่

Read More »

นิสิตวิศวฯ รับทุนการศึกษา บจม.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล

อาจารย์ ดร.ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำ นายศุภณัฐ พฤกษ์สุนทร นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่

Read More »

นิสิตวิศวฯ รับทุนเรียนดี บมจ.บางจากปิโตรเลียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำนิสิตคณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

บทความล่าสุด: