ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา 30 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ภูฏาน

ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2563 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเดินทางพร้อมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และคณะผู้บริหาร มก. ไปยังราชอาณาจักรภูฏานในโครงการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในราชอาณาจักรภูฏาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มก. และการประสานงานของสถานทูตภูฏานในประเทศไทย

            ในโครงการดังกล่าว มก. ได้มอบทุนการศึกษาต่อในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ สำหรับคณะวิศวฯ ได้มอบทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่