ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่คณะวิศวฯ จัดอบรม Service Blueprint and Lean Management

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

วันนี้ (26 สิงหาคม 2564)  รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขัดสน จากนายวัชรพล  รุจิเรข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและบริหารทั่วไป บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประจำทุกปี นิสิตผู้ได้รับทุน คือ นายปรเมษฐ์  สุวรรณโณ นิสิตสาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 และนายรัชชานนท์ กาญจนศศิวิมล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่