ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา

วันนี้ (26 สิงหาคม 2564)  รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขัดสน จากนายวัชรพล  รุจิเรข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและบริหารทั่วไป บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประจำทุกปี นิสิตผู้ได้รับทุน คือ นายปรเมษฐ์  สุวรรณโณ นิสิตสาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 และนายรัชชานนท์ กาญจนศศิวิมล นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่