ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษาจาก บ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จก.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้เรียนดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

จากนายพงศ์พล รัตนแสงสรวง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด และมี ผศ.ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายวัชรพล รุจิเรข ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ร่วมในพิธีที่จัดขึ้น ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นิสิตผู้ได้รับทุน ประกอบด้วย
▶️นายวรกานต์ กองทองนอก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
▶️นายอัคค์ณัฐ กรดหนู นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่