ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นิสิตวิศวฯ รับทุนมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำนิสิตเข้ารับทุน มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ณ อาคาร AIA TOWER สาทร โดยรองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย Mr.Hiroaki Kondo มอบทุนให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายชื่อนิสิตรับทุนการศึกษามูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 20000 บาท

  1. นายนัฐพงศ์ วงศ์พรหมกัลป์ ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  2. นางสาวมณฑกานต์ เจริญดี ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  3. นางสาวขวัญจิรา เพียงสุวรรณ เครื่องกล
  4. นายวศิน สุจิรพัฒน์พงษ์ เครื่องกล
  5. นายศุภณัฐ ตั้นเจริญ เครื่องกล

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่