ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

นิสิตวิศวฯ รับทุนมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชมาพร เจียรบุตร กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำนิสิตเข้ารับทุน มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ณ อาคาร AIA TOWER สาทร โดยรองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย Mr.Hiroaki Kondo มอบทุนให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รายชื่อนิสิตรับทุนการศึกษามูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 20000 บาท

  1. นายนัฐพงศ์ วงศ์พรหมกัลป์ ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  2. นางสาวมณฑกานต์ เจริญดี ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  3. นางสาวขวัญจิรา เพียงสุวรรณ เครื่องกล
  4. นายวศิน สุจิรพัฒน์พงษ์ เครื่องกล
  5. นายศุภณัฐ ตั้นเจริญ เครื่องกล

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่