ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

Tag: เยี่ยมชม

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา เยี่ยมชมคณะวิศวฯ

เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2567 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรีย

Read More »

อาจารย์-นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วม

Read More »

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะมาสเตอร์-นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รับฟังข้อมูลการศึกษาต่อ พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะม

Read More »

คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมคณะวิศวฯ

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้ว

Read More »

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศา

Read More »

บทความล่าสุด: