ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

Tag: เยี่ยมชม

คณะครู-นักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา เยี่ยมชมคณะวิศวฯ

เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2567 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรีย

Read More »

อาจารย์-นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วม

Read More »

คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะมาสเตอร์-นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล รับฟังข้อมูลการศึกษาต่อ พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะม

Read More »

คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมคณะวิศวฯ

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้ว

Read More »

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศา

Read More »

บทความล่าสุด: