ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เข้าหารือถึงความร่วมมือด้านการวิจัย พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการหารือถึงความร่วมมือและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระหว่าง 2 คณะดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการร่วมเสวนาวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2565 และนับเป็นการนำร่องด้านการวิจัยร่วมแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่