ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เข้าหารือถึงความร่วมมือด้านการวิจัย พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการหารือถึงความร่วมมือและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระหว่าง 2 คณะดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการร่วมเสวนาวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2565 และนับเป็นการนำร่องด้านการวิจัยร่วมแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่