ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมคณะวิศวฯ

       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จำนวน 101 คน นำโดยนางอมรา คุ้มจันอัด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมโยธา พร้อมรับฟังแนวทางการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ    โดยมีนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพูดคุยและต้อนรับนักเรียน พร้อมนำชมภาควิชา

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวฯ มก. และโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่