ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

Tag: วิศวกรรมอุตสาหการ

นิสิตวิศวฯ ทีม ATTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน HR STARTUP PITCH ในงาน THAILAND HR TECH 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม ATTRA ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

Read More »

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 EO GSEA Thailand 2022 – 2023

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ

Read More »

นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3  ในนามทีม FUKU ได้รับคัดเลือกให

Read More »

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

Read More »

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทย

Read More »

อาจารย์และนิสิตวิศวฯ อุตสาหการ รับรางวัล Best Paper Award ในงาน SEE2021

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน และนายหฤษฎ์ ปิยพรธนา อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาว

Read More »

นิสิต ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ รับรางวัลบทความดีเด่น

น.ส.สมชญา ละเลิง นิสิตระดับ ป.โท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับร

Read More »

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เม

Read More »

ป.โท การจัดการวิศวกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงาน

ป.โท การจัดการวิศวกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ

Read More »

บทความล่าสุด: