ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

Tag: วิศวกรรมอุตสาหการ

นิสิตวิศวฯ ทีม ATTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน HR STARTUP PITCH ในงาน THAILAND HR TECH 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีม ATTRA ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

Read More »

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 EO GSEA Thailand 2022 – 2023

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ

Read More »

นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3  ในนามทีม FUKU ได้รับคัดเลือกให

Read More »

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

Read More »

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทย

Read More »

อาจารย์และนิสิตวิศวฯ อุตสาหการ รับรางวัล Best Paper Award ในงาน SEE2021

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน และนายหฤษฎ์ ปิยพรธนา อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาว

Read More »

นิสิต ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ รับรางวัลบทความดีเด่น

น.ส.สมชญา ละเลิง นิสิตระดับ ป.โท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับร

Read More »

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เม

Read More »

ป.โท การจัดการวิศวกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงาน

ป.โท การจัดการวิศวกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ

Read More »

บทความล่าสุด: