ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

Tag: วิศวกรรมอุตสาหการ

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 EO GSEA Thailand 2022 – 2023

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ

Read More »

นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3  ในนามทีม FUKU ได้รับคัดเลือกให

Read More »

คณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

Read More »

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทย

Read More »

อาจารย์และนิสิตวิศวฯ อุตสาหการ รับรางวัล Best Paper Award ในงาน SEE2021

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน และนายหฤษฎ์ ปิยพรธนา อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาว

Read More »

นิสิต ป.โท วิศวกรรมอุตสาหการ รับรางวัลบทความดีเด่น

น.ส.สมชญา ละเลิง นิสิตระดับ ป.โท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับร

Read More »

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เม

Read More »

ป.โท การจัดการวิศวกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงาน

ป.โท การจัดการวิศวกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตในโรงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ

Read More »

บทความล่าสุด: