ENG KU NEWS

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3  ในนามทีม FUKU ได้รับคัดเลือกให้รับทุนระดับทีมพลอย 30,000 บาท เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากการนำเสนอแผนธุรกิจโครงการ FUKU Inventory Management and Prediction ในโครงการ “เด็กอวด (ทำ) ดี” จัดโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทีม FUKU เป็น 1 ใน 50 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจากทีมผู้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งหมด 200 ทีม โดยทีม FUKU ได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบจัดการร้านอาหาร จากปัญหาขยะอาหารเหลือทิ้งที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี ซึ่งสวนทางกับตัวเลขผู้ขาดอาหารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านค้า ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาการสั่งวัตถุดิบที่มากเกินความจำเป็น โดยการจัดทำระบบสำหรับการจัดการร้านอาหารตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบตามจำนวนที่เหมาะสมกับการบริโภคของลูกค้า ไปจนถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลการบริโภคของลูกค้าเพื่อนำไปวิเคราะห์สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบในครั้งถัดไป

ภายหลังการนำเสนอแผนธุรกิจและได้รับเลือกให้พัฒนาระบบสำหรับการจัดการร้านอาหาร ทีม FUKU ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากนางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางรัชนี ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินโครงการ “FUKU Inventory Management and Prediction” ของทีม FUKU โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ อนุสสรนิติสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้การต้อนรับ และนายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร เจ้าของผลงานได้นำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาระบบสำหรับการจัดการร้านอาหาร ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่