ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 EO GSEA Thailand 2022 – 2023

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำผลงาน ATTRA CARD เข้าร่วมการแข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards (GSEA): EO GSEA Thailand 2022-2023 ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นําเสนอความสําเร็จของธุรกิจแก่นักธุรกิจชั้นนํา โดย EO GSEA Thailand 2022-2023 เป็นการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับโลก โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 โดย Entrepreneurs’ Organization Thailand ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

ATTRA CARD เป็นนามบัตรดิจิทัล พร้อมระบบยืนยันตัวตนด้วย Online Platform ช่วยจัดการข้อมูล พร้อมเชื่อมโยงช่องทางการติดต่อ รวมถึงลดต้นทุน และปัญหาขยะจากนามบัตรกระดาษ

ผลงานดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม มา ณ ที่นี้

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่