ENG KU NEWS

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Studentนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567บาร์วิศวะ Reborn ร้านอาหารของคณะวิศวฯ ในงานเกษตรแฟร์ ได้รับรางวัล KU SDGs Smart Entrepreneur ระดับดีเยี่ยม !!!!! ประเภทส่งเสริมเป้าหมาย SDGsคณะวิศวฯ – อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอน

นิสิตวิศวฯ อุตสาหการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 EO GSEA Thailand 2022 – 2023

นายภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำผลงาน ATTRA CARD เข้าร่วมการแข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards (GSEA): EO GSEA Thailand 2022-2023 ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นําเสนอความสําเร็จของธุรกิจแก่นักธุรกิจชั้นนํา โดย EO GSEA Thailand 2022-2023 เป็นการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นตัวเเทนไปเเข่งขันระดับโลก โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 โดย Entrepreneurs’ Organization Thailand ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

ATTRA CARD เป็นนามบัตรดิจิทัล พร้อมระบบยืนยันตัวตนด้วย Online Platform ช่วยจัดการข้อมูล พร้อมเชื่อมโยงช่องทางการติดต่อ รวมถึงลดต้นทุน และปัญหาขยะจากนามบัตรกระดาษ

ผลงานดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม มา ณ ที่นี้

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่