ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

Tag: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์แลกเปลี่ยนของคณะวิศวฯ ณ ม. ECAM-Lasalle ฝรั่งเศส

อาจารย์ ดร.สรวิศ ลิ้มทองกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นับเป็นอาจารย์ท่านแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็

Read More »

คณะวิศวฯ จัดอบรมการใช้งานเตาถ่านชีวมวลระดับชุมชน ณ จังหวัดชัยภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดอบรมการใช้งานเตาเผาถ่านชีวมวลระดับชุมชนให้กับชาวบ้

Read More »

คณะวิศวฯ หารือ SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Read More »

บทความล่าสุด: