ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

Tag: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์แลกเปลี่ยนของคณะวิศวฯ ณ ม. ECAM-Lasalle ฝรั่งเศส

อาจารย์ ดร.สรวิศ ลิ้มทองกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นับเป็นอาจารย์ท่านแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็

Read More »

คณะวิศวฯ จัดอบรมการใช้งานเตาถ่านชีวมวลระดับชุมชน ณ จังหวัดชัยภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดอบรมการใช้งานเตาเผาถ่านชีวมวลระดับชุมชนให้กับชาวบ้

Read More »

คณะวิศวฯ หารือ SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ

Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Read More »

บทความล่าสุด: