ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

Tag: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณบดีเป็นประธานเปิดเข้าใช้งานอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหลังใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดการใช้งานอาค

Read More »

คณะวิศวฯร่วมจัดประชุม ระบบบำบัดน้ำเสียประหยัดพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมร

Read More »

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และน

Read More »

บทความล่าสุด: