ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

Tag: ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณบดีเป็นประธานเปิดเข้าใช้งานอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหลังใหม่

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดการใช้งานอาค

Read More »

คณะวิศวฯร่วมจัดประชุม ระบบบำบัดน้ำเสียประหยัดพลังงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมร

Read More »

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และน

Read More »

บทความล่าสุด: