ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startupนิสิตและอาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023คณะวิศวฯ จัดการแข่งขัน Thailand COBOT Challenge 2023 ส่งเสริมเด็กประถมศึกษาคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรม

คณะวิศวฯ – ม.Tamkang ไต้หวัน ร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิศวฯ – ม.Tamkang ไต้หวัน ร่วมมือทางวิชาการ

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในข้อตกลงหลักสูตรสองปริญญา (Agreement of Cooperation on Dual Master’s Degree Program) ร่วมกับ Prof.Dr. LEE, Tzung-Hang คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tamkang สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tamkang ได้มีโครงการร่วมมือทางวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนนิสิต    ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการร่วมจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่     พ.ศ.2560 เป็นต้นมา โดยมี รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และ Professor Dr. Chi-Wang Li  มหาวิทยาลัย Tamkang เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และจากความร่วมมือดังกล่าวนำมาซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Double Degree สาขา Environment Engineering / Environment Technology and Management ระหว่าง 2 สถาบัน โดยในเบื้องต้นจะเริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาโท และอาจมีการขยายไปในระดับปริญญาตรีต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่