ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่คณะวิศวฯ จัดอบรม Service Blueprint and Lean Management

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวฯ – สำนักหอสมุด คิดต้นแบบจักรยาน เพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และนายปรัชฐา จันทร์ศักดิ์ อาจารย์และนักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นและพัฒนาจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมคันแรก โดยสำนักหอสมุด มก. ได้จัดให้มีพิธีรับมอบจักรยานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลห้องสมุดสีเขียว” โดยมี ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืนมูลนิธิสวิตา เป็นประธานเปิดงานและผู้สนับสนุนการพัฒนาจักรยานคันดังกล่าว พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มก. และผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ อาคารเทพรัตน์ วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นจักรยานที่ดัดแปลงจากจักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วม เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 สามารถใช้งานได้ในสองลักษณะ คือ ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในคูคลอง และใช้งานการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่