ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

Tag: หารือ

คณะวิศวฯ – คณะสิ่งแวดล้อม มก. ร่วมหารือด้านวิชาการ -วิจัย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุ

Read More »

คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ Mr.

Read More »

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. เข้าพบคณบดี หารือความร่วมมือฝึกอบรม

เช้าวันนี้ (7 มี.ค. 66) ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี พร้อมหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ให้การต้อ

Read More »

บทความล่าสุด: