ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

คณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการ และวิจัย ณ ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) และ Prof. Dr. Tzung-Hang Lee คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Tamkang University ด้านความร่วมมือทางวิชาการ การรับนิสิตเข้าฝึกงาน และร่วมทำงานวิจัยกับบริษัท ปัจจุบันมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกงานที่บริษัทเป็นระยะเวลา 9 เดือนแล้ว ภายหลังการหารือดังกล่าวบริษัทมีความประสงค์ที่จะรับนิสิตมาทำงานวิจัย ฝึกงาน และทำงานประจำในจำนวนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทาง Tamkang University โดยจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่