ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

คณะวิศวฯ หารือด้านวิชาการ และวิจัย ณ ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY ประเทศไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) และ Prof. Dr. Tzung-Hang Lee คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ Tamkang University ด้านความร่วมมือทางวิชาการ การรับนิสิตเข้าฝึกงาน และร่วมทำงานวิจัยกับบริษัท ปัจจุบันมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกงานที่บริษัทเป็นระยะเวลา 9 เดือนแล้ว ภายหลังการหารือดังกล่าวบริษัทมีความประสงค์ที่จะรับนิสิตมาทำงานวิจัย ฝึกงาน และทำงานประจำในจำนวนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทาง Tamkang University โดยจะมีการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่