ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือกับ NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม และ รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY กับ Prof. Rei-Yu Chein และทีมอาจารย์จาก Department of Mechanical Engineering ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตทุกระดับ การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไต้หวัน การทำงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการทำกิจกรรมสัมนาทางด้านวิชาการของนิสิต จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือและกิจกรรมการศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีทักษะการทำงานในระดับนานาชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่