ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เคมีและฟิสิกส์ 1416 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Awardอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก ประจำปี 2565คณะครู-นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมชมคณะวิศวฯอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ-รองชนะเลิศ Thailand Green Design Awards 2022คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA 2022 ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 4 ของโลก จากการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิศวฯ จัดอบรม การยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์สาขาวิศวกรรมนิสิต ป.โท วิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลเหรียญเงิน-ทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

Tag: เครื่องอบเนื้อปลา

เครื่องอบเนื้อปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ผลงานอาจารย์-นิสิตตอบโจทย์ทุกสภาพอากาศ สะอาด ต้นทุนต่ำ

จากสภาพปัญหาในการผลิตปลาแดดเดียวเพื่อการจำหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมช

Read More »

บทความล่าสุด:

แท็ก
Best Paper Award COVID-19 Face Shield Job Fair MOU SKUBA คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผลงานวิจัย ดูงาน ตู้ความดันบวก ถวายพระพร ทุนการศึกษา นวัตกรรม น้องนนทรี ประชุม ปัญญา ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบคอมพิวเตอร์ รางวัล วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า ศิริราช ศึกษาดูงาน สถาปนา สัมมนา สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หุ่นยนต์ อ.นนทวัฒน์ อากาศยานไร้คนขับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล เยี่ยมชม โควิด-19 ไวไว