ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟภ. หารือแนวทางความร่วมมือ

Tag: สถาปนา

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบรอบ 58 ปี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาส

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มก. ครบรอบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 39 ปี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคลวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. ครบรอบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พ

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มก. ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรม

Read More »

[คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 1 ปี]

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Read More »

บทความล่าสุด: