ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

Tag: สถาปนา

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มก. ครบรอบ 1 ปี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณ

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากรคณ

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567  คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดี พร้อมผู้บริหารและบุ

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาส

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มก. ครบรอบ 58 ปี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาส

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มก. ครบรอบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 39 ปี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคลวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. ครบรอบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พ

Read More »

คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มก. ครบรอบ 54 ปี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรม

Read More »

บทความล่าสุด: