ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Tag: ดินถล่ม

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย

Read More »

อาจารย์-นิสิตวิศวฯ โยธา ร่วมงานมูลนิธิชัยพัฒนา ป้องกัน-แก้ไข ปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ

ปัญหาดินถล่มในประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปล

Read More »

บทความล่าสุด:

แท็ก
ADAP-T IMPAC-T Job Fair Robot Art 2017 Startup คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริการวิชาการ ผลงานวิจัย ดงตาล สานฝัน ดาวเทียม ดูงาน ถวายพระพร ทุนการศึกษา นวัตกรรม ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม ประชุม ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา มอบคอมพิวเตอร์ รางวัล วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวฯ คอมพิวเตอร์ วิศวฯมก. ศึกษาดูงาน สงกรานต์ สถาปนา สถาปนา มก. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สัมมนา สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ใช้ภายในบ้าน อากาศยานไร้คนขับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกษตรอัจฉริยะ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องอบเนื้อปลา โซลาร์เซลล์