กำหนดการและสถานที่รายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 (ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี)

*หมายเหตุ: ในวันซ้อมใหญ่ ขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนแต่งกาย แต่งหน้าทำผม เสมือนวันรับจริง เนื่องจากมีการบันทึกภาพขณะรับปริญญาบัตรในช่วงฝึกซ้อมด้วย (ห้ามทำสีผมและทาเล็บเด็ดขาด) 

Read more

ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา (นิสิตภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

นิสิตภาคพิเศษที่ส่งใบขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติได้ตามรายชื่อ (ที่มีเครื่องหมายถูก) ด้านล่างนี้ หากพบว่าไม่มีชื่อให้รีบดำเนินการติดต่อที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นี้  

Read more

ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เลื่อนรับปริญญา/ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว ปีพ.ศ. 2563

ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1. ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก 2. ใบคำร้อง ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว/ขอเข้ารับในสมณเพศ คลิก

Read more