อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Security Thailand Awards 2017

11 ธันวาคม 2023 4:29 pm

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Thai Security Association 5th Years
Anniversary & Security Thailand Awards 2017 จากผลงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit
Television: CCTV) ที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ใช้ได้กับกล้องวงจรปิดทุกประเภท
จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ข้ามไปยังทูลบาร์