รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล CAFEO

10 ธันวาคม 2023 3:58 pm

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล CAFEO (The Conference of
the ASEAN Federation of Engineering Organizations)
จากนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิศวกรรมในอาเซียน
ภายในงาน The 35th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO 35)
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรางวัล CAFEO
เป็นรางวัลที่มอบให้กับวิศวกรของประเทศสมาชิกที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวาง

ข้ามไปยังทูลบาร์