เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศศิประภา กีรติไพบูลย์

Sasiprapha Kiratipaibul

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

fengspkir@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 2028

ข้ามไปยังทูลบาร์