นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ปานทิพย์ ช่างทอง

Pantip Changtong

งานคลังและพัสดุ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

fengptc@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 1108

ข้ามไปยังทูลบาร์