นักทรัพยากรบุคคล

ดาริน ชำนาญกิจ

Darin Chamnankit

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยการเจ้าหน้าที่

fengdrc@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 1189

ข้ามไปยังทูลบาร์