นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์

Chanpen Udomchodpruch

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

fengcpu@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 1186

ข้ามไปยังทูลบาร์