นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

อนิวัฒน์ พุดโมต

Aniwat Pudmot

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

fengawp@ku.ac.th

เบอร์ต่อภายใน : 2035

ข้ามไปยังทูลบาร์