ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ์

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อีเมล

fengynt@ku.ac.th

เบอร์ภายใน

0-3428-1074-5 ext 7208

ข้ามไปยังทูลบาร์