ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤทัย ทะสดวก

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Optimization, Genetic Algorithm

อีเมล

fengsrt@ku.ac.th

เบอร์ภายใน

1920

ข้ามไปยังทูลบาร์