ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Water Resources Engineering, Coastal Engineering, Coastal Zone Management

อีเมล

fengstr@ku.ac.th

เบอร์ภายใน

1922

ข้ามไปยังทูลบาร์